Pallas (Athena)

 Pallas (Athena)

 

Pallas Mitolojide.

Pallas (Athena), yunan mitolojisinde akıl, sanat, strateji ve barış tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde minerva diye anılır. Babası zeus (jupiter), annesi Zeus'un ilk eşi olan hikmet tanrıçası Metis'tir. Sembolleri; kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuş tur.

mızrak savaşı, zeytin dalı barışı, baykuş ise bilgeliği temsil eder.

mızrağa bir yılan dolanmıştır. kalkanı ise aegis olarak isimlendirilmiştir ve üzerinde bakanı taşa çeviren Medusa nın kesik başı vardır.

Genel anlamda pallas, yaratıcı zekayı en çok nerede kullandığımızı anlatıyor. Yani düşüncenin içgörüsel olarak yapılandırılmasını ve zekamızın ve algı biçimimizin nasıl olduğunu, sezgilerimizi, merak ve zekamızı nerede ve ne şekilde ortaya koyduğumuzu anlatıyor.

Pallas, Jüpiter'e en yakın olan asteroittir ve Jüpiter'in gölgesinde kalmıştır. Bu yüzden hukuk ve adaletin koruyucularından olduğu söylenir. Pallas'ın sert açıları özellikle 6. evde ise ya da 6. evdeki gezegen ile sert açılar yapıyorsa görme ve işitme problemlerine sebep olabilir.

Athena zeki, buluşçu, stratejik, muhakeme tarafı gelişmiş bir yapısı var. Hedefe ulaşmakta kullandığımız stratejik aklı ve planlama yeteneğini temsil ediyor.

Haritamızda iyi konumlanmışsa ve rahat açıları varsa, rasyonel düşünme, zeka ve istekleri ile ilgili başarılı olma potansiyelini getirir. Ayni zamanda Pallas'ın politik tarafı da vardır. En çok politikada, tıpta ve sanatta görülür. Eski yunanlılarda Pallas, sanatçı ve el sanatları ile uğraşan kişilerin koruyucusu olarak tanımlanır. Terzilik ve ahşap sanatı ile de bağdaştırılır.

Pallas, beden ve zihni iyileştiren tekniklerle de bağdaştırılır. Yani zihinsel imgeleme çalışmalari, meditasyon, hipnoz gibi teknikler ve zihin-beden entegrasyonunu sağlayan psiko terapilerle de alakalıdır.

Haritasında Pallas çok vurgulu olan kişiler yani pallas 1. evde ise, 10. evde ise, köşe evlerde ise, Güneş ile kavuşuyorsa açıları da çoksa bu kişiler terapi ile ilgili mesleklerde çalışabilirler.

Pallas, kararlarında adil olmasıyla ve barışı sağlamasıyla biliniyor ve terazi burcu ile bağdaştırılan bir asteroittir.

Pallas erkeğin içindeki dişil zekayı da temsil ediyor ve kainatın koruyucusu olarak tanınıyor. Algısal vizyonumuzu, sezgilerimizi, merak ve zekamızı nasıl ortaya koyduğumuzu ve dişil aklın, ataerkil sisteme adaptasyonunu anlatır. İyi konumlanmışsa, düşünme ve zeka sayesinde başarı şansını arttırır ve bedeni zihin ile iyileştirme teknikleri de pallasla ilgilidir.

Genel olarak haritamizda Pallas'ın hangi evde olduğu, zihnimizin nasıl çalıştığı, ne ile ilgilendiğimiz, en çok yaratıcı zekamızı hayatımızın hangi alanında ortaya koyduğumuzla, hangi burçta olduğu da, bunu nasıl ortaya çikardığımızla ilgilidir.

 

Pallas Evlerde

pallas 1.evde: Kişi, hayatı bir savaş alanı olarak görebilir ve hayata bir savaş planı ile yaklaşır. Yaşam sınavında ve var olabilme olgusunda resmin bütününü görebilme potansiyeli vardır. Barış için savaşır. Onun için, yaşamak ve hayatta kalmak, stratejik hareket etmeyi gerektirir. Kişisel seçimlerini planlı yapar. Yaşam onun için stratejik adımlardan ibarettir. bireyselik ve birliktelik arasındaki dengeyi sağlayabilmesi ve içindeki yaratıcı zekaya ulaşabilmesi için, kişisel yeteneklerini, hayatta kalabilmek ve var olabilmek adına, stratejik bir plan çerçevesinde kullanmayı gerektirir. Hayat ve yaşamak, onun için çok ta kolay değildir. Bu yüzden kişi hayat mücadelesinde bilinçli seçimlerini, zekasını ve sezgilerini kullanarak yapmayı öğrenir.

pallas 2. evde: Bu yerleşim, finansal stratejik zeka potansiyelini gösterir. Kişi, bedensel ihtiyaçlarını karşılayabilmek, kendi güvenliğini sağlayabilmek ve sahip olma mücadelesini zihinsel ve sezgisel gücüyle sağlar ve sahip olacağı herşeye stratejik adımlarla ulaşmaya çalışır. Hayat bu kişiye bir şeylere sahip olmayı zorlaştırabilir. Adeta sahip olabilmek için savaşması gerekir. Bu sayede yaratıcı zekasını açığa çıkarabilmesi mümkün olacaktır. Ulaşmak ve sahip olmak istediği herşeye sadece bilinçli seçimler ve hedeflerle ulaşmaya çalışması, maddi ulaşılmazlıklara sebep olabilir. Maddeyi mana ile dengeleyip yaratıcı zihnini açığa çıkarabildiği takdirde sahip olmak istediklerine ulaşabilir. Finansal konularda ve kişisel değerlerinde bütünsel bakabilme ve resmin bütününü görebilme potansiyeli vardır. Sevdiği ve ona mutluluk veren bir işten para kazanmaya çalışması, işinde zihinsel gücünü, sezgilerini ve zekasını strateji ile sentezlemesi ve hedeflerine bu şekilde ulaşmaya çalışması burada en büyük çıkışı sağlayabilir.

pallas 3: evde: Bu yerleşim iletişimsel ve düşünsel alanda stratejik zeka potansiyelini gösterir. Kişi kendini ifade ederken, iletişim kurarken ve bilgi aktarımında belirli planlar dahilinde stratejik teknikler kullanabilir. Güçlü, yaratıcı ve bütünsel düşünebilen bir zihin potansiyeli vardır. kelimelerin manaları arasindaki bağları kolayca kurabilir. Öğrenme konusunda yüksek algı sahibidir ve dilini adeta bir savaş silahı gibi kullanabilir. karşılaştığı problemleri stratejik zekasi aracılığı ile çözüp dilini kullanarak mücadeleyi kazanması gerekir. Bunu açığa çıkarabilmesi için kendini ifade etme özgürlüğü kısıtlanabilir, kendini ifade edebilmek için bir savaş vermesi ve bunu bir plan dahilinde yapması gerekebilir. Böylece ruhsal ve zihinsel yönü arasindaki dengeyi kurup yaratıcı zekasını açığa çıkarabilecektir.

pallas 4. evde: Aile, duygusal bağ kurma , duygusal güvence, ait olma kavramlarında zihinsel stratejik ve sezgisel çözümler üretebilme kapasitesi vardır. Kişi aile bireyleri ve kişiler arasında duygusal bağ kurma konusunda bütünsel bakıp detayları görebilme yeteneğine sahiptir. Kişilere duygusal yönden nasıl destek olacağını sezgieri ona gösterir. Ayni zamanda kendini onaylatma ve kabul ettirme ile ilgili yaratıcı stratejik zekası ile bir plan dahilinde ilerleyip sezgisel ve stratejik hareket eder böylece nasıl davranması gerektiğini içgüdüsel olarak anlayabilir. duyguları ve hedefleri arasında denge kurarak yaratıcı zekasını ortaya çıkarabilmek için bir savaş planı ile hareket edip strateji ile çözüm yoluna ulaşabilir.

pallas 5. evde: Bu yerleşim, sanatsal alanda stratejik ve zihinsel yaratıcılık göstergesidir. Aynı zamanda aşk ilişkilerinde ve çocuklarla bağ kurma konusunda da zihinsel yaratıcılık söz konusudur. Kişi yönetme ve kendini gösterebilme, sahneye çıkabilme konusunda stratejik sezgisel ve planlı hareket edebilir. toplumsallık ve bireysellik arasındaki dengeyi kurabilmesi yaratıcı zekasını açığa çıkarabilmesini sağlar.

pallas 6. evde: Günlük hayat içerisinde ve yapmak zorunda olduğu islerle ilgili stratejik planlı ve sezgisel zeka söz konusudur. Kişi sanatsal bir meslekte çalışabilir ve bu konuda sezgileri ve yaratıcı zekasını kullanır. Günlük hayatta ve mesleğinde detayları görüp birleştirebilme yeteneği onun bütünü görebilmesini sağlar. İş hayatında stratejik ve bir savaş planı dahilinde hareket eder. Çalışma koşulları içinde kişi detayları görüp birleştirebilir, elde olan imkanlar arasında bir denge kurup bunlardan bambaşka çıkış ve çözüm yolları üretebilir. Astları arasında stratejik bağlar oluşturma konusunda son derece yaratıcı ve sezgiseldir. gerçek ve hayal arasındakı dengeyı kurup yaratıcı zekasını açığa çikarabilir.

pallas 7. evde: İkili ilişkiler ile ilgili stratejik yaratıcı zeka göstergesidir. insan ilişkileri ile algısal yeteneği vardır. Kişiler arasi bağ kurma konusunda stratejik, zihinsel ve sezgisel hareket eder. Başkaları ile birlikte hareket ettiği takdirde problem çözebilme yeteneği maksimum seviyede çalışır. Evlilikte, ortaklıkta ve bireysel iliskilerinde planlı, sezgisel ve içgörü yeteneği ile hareket eder. İkna yeteneğini bir savaş aleti olarak kullanıp ilişkiler aracılığı ile birliktelik ve bireysellik arasındakı dengeyi sağlayabilir ve böylece yaratıcı zekasını açığa çıkarabilir.

pallas 8. evde: Metafizik,  bilinmeyen ve sırlara ulaşabilme konusunda yaratıcı ve sezgisel zeka göstergesidir. Gizli olanı ortaya çıkarabilme konusunda yeteneklidir. Bilinmeyene bütünsel bakabilme yeteneği ile görünenin arkasındakini görebilmek için stratejik adimlarla ilerler ve sezgisel zekası ile sırları çözer. Borç ile başa çikma ile ve başkalarının parasını yönetme ile ilgili içgüdüsel ve stratejik adimlarla bir savaş planı doğrultusunda hareket eder. bilinmeyene olan merakı sayesinde Görünen ile görünmeyen arasındaki dengeyi kurabilir ve böylece yaratıcı zekası ile sırlara ulaşabilir.

pallas 9. evde: Güçlü İlahi ve felsefik zihinsel algı kapasitesi göstergesidir. Kişi, ilahi bilgiye bütünsel bakabilir ve bilgi aktarımı konusunda sezgisel bir içgüdü sahibi olabilir. kişide stratejik ve yaratıcı bir öğretme yeteneği vardir ve pisişik güçleri onu bilgiyi yayma konusunda sezgisel ve yaratıcı bir sekilde harekete geçirir. kişi bilgiyi geniş kitlelere ulaştırma ile ilgili stratejik ve planlı hareket eder. Akademik başarıya içgüdüsel ve sezgisel bir sekilde ulaşabilir.

pallas 10. evde: Toplumsal başarı ve hedeflere ulaşma konusunda yaratıcı zeka kapasitesi ve yüksek algı göstergesidir. Kisi, kariyer sahibi olabilmek ve toplumsal saygınlığa ulaşabilmek ile ilgili stratejik adımlarla ilerler ve bu konuda içgüdüsel bir öngörü ile sezgisel yaratıcı zekasıyla başarıya ulaşabilir. Tanınma ve başarı elde etmek için planlı ve stratejik mücadele ile zirveye ulaşabilir. Kişi toplumsal başarı konusunda bilgeliğe sahiptir disiplin ve içdüdü arasindaki dengeyi kurabilir ve böylece yaratıcı zekasını ortaya çıkarabilir.

pallas 11. evde: farklı, sıradışı zihinsel algı kapasitesi göstergesidir. toplumsal alanda yenilik öncülüğü ve toplumsal farkındalık yaratma konusunda kişi satratejik ve sezgisel hareket eder. Kişi, içgüdüsel olarak toplumu nasıl aydınlatacağını bilir ve bu konuda planlı hareket eder. Yaratıcılık ve farkındalık arasındaki dengeyi kurabilirse yaratıcı zekasını ortaya çıkarabilir ve kişilerin içindeki ışığa bir ayna tutabilir.

pallas 12. evde: manevi spritüel yüksek algı kapasitesi ve zihinsel yaratıcılık göstergesidir. Kişi ilahi olanla bütünleşme konusunda sezgisel bir içgörü sahibidir. Toplum içinde çözülme ve toplumla bütünleşme konusunda içgüdüsel ve sezgisel stratejiler gelistirebilir, kontrol dısı olayları sezgisel ve zihinsel yaratıcılığını kullanarak yönetebilir. Gizli ve arkasından dönen planları sezgileriyle görebilir. Psişik güçleri ile kontrol altına alabilir. Detay ve bütün arasındaki dengeyi sağlayabilirse bilinçdışı zihinsel yaratıcılığını ortaya çikarabilir ve özüyle bütünleşebilir.

Pallas Burçlarda

pallas koçta: Problem çözme konusunda son derece hızlı cesur ve ataktır. Rekabet, altındayken daha yaratıcı olabilir ve sorunlarla bireysel savaşır, insiyatif alır ve riske girmekten kaçmaz. Mücadeleyi cesareti ile kazanır.

pallas boğada: Problem çözme konusunda sakin, sabırlı ve azimlidir. problemler karşısında ağır adımlarla kararlı bir şekilde mücadele eder. Enerjisini cabuk bitirmez riski sevmediği için daha güvenli çözüm yolları bulmaya çalışır.

pallas ikizlerde:Problem çözme konusunda zekasını kullanır ve problemleri iletişim yeteneğini kullanarak kıvrak zekası ile çözer. Aynı anda birkaç problemle mücadele edebilir. çözüm bulmak için değişik teknikler dener.

pallas yengeçte: problemlere duygusal yaklasır ve problem çözme konusunda icgüdüsel hareket eder. Empati yeteneği ve koruyuculuğu ile mücadele eder.

pallas aslanda: Problemler karşısında her zaman kendine güvenir ve problem çözme konusunda  son derece yaratıcı fikirler üretebilir. Mantığından çok kalbiyle mücadele eder ve içinden gelen sese göre hareket eder.

pallas başakta: Problemin detayını görebilir ve problem çözme konusunda analitik zekasını kullanır. Küçük ayrıntıları yakalar ve detayları takip ederek mantıklı sonuçlara ulaşabilir. geniş araştırmalar sonucunda bütün parçaları birleştirip mantığı ile mücadele eder.

pallas terazide: problemlere karşı son derece uzlaşmacı yaklaşabilir. Dengeyi sağlayarak sorunu çözmeyi hedefler. İkna gücü yüksektir. sorunlar karşısında adil ve tarafsız bir sekilde mücade eder.

Pallas akrapte: problemin derinine inerek sorunu kökten çözmeyi hedefler ve sorunlarla ilgilenirken kendini riske atmaktan kaçınmaz son derece sessiz, soğuk kanlı ve gizli mücadele eder. Yıkımdan korkmaması ve güçlü iradesi en büyük gücüdür. 

pallas yayda: Problem çözme konusunda resmin bütününü görür ve sonuç odaklı hareket eder. problemlerle başa çıkma konusunda bilgiyi ve ilmi kullanır.

pallas oglakta: Problemler karşısında son derece gerçekçi ve somut çözümler üretir. Mücadelede disiplinli ve azimlidir. Organizasyon yeteneği ile sorunların üstesinden gelir. Disiplinli hareket etmesi problemi çözme konusunda onu başarıya ulaştırır.

pallas kovada: Sıradışı yollarla en zor sorunları çözebilir. Problem çözme konusunda dahice fikirler üretebilir, problemlere farklı açılardan yaklaşıp farklı çözümler bulabilir.

pallas balıkta: Problem çözme konusunda hayalgücünü kullanır. Genelde problemleri akışa bırakıp ilahi adalete güvenir. Son derece affedici ve fedakardır.

 

 

 

 

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın