Vesta (Hestia)

Vesta (Hestia)

Vesta, Yunan mitolojisinde Hestia olarak bilinir.  Kalbin ve kutsal ateşin tanrıçasıdır.

Kalp, ruhun evidir. Ateş ise özdür, aşktır.

Hestia'nın mitolojik hikayesi: 

Hestia, Kronos(Satürn) ve Rhea'nın ilk çocuğu ve Zeus(Jüpiter) un en büyük kız kardeşidir. İlk doğan tanrıça olduğu için tanrıların ve insanların en çok saygısını kazanmış olan tanrıçadır. Fakat o her zaman alçakgönüllü kalmıştır. Hiç bir olaya karışmamış ve olaylar karşısında her zaman hareketsiz kalmıştır.

Bir kehanete göre, çocuklarından birinin onu tahttan indirecegini öğrenen Kronos(Satürn), çocuklarını doğar doğmaz yutmaya başlamış, Hestia'da diğer kardeşleri gibi babası Kronos(Satürn) tarafından yutulmuş, Zeus(Jüpiter) ise babasını kusturmayı başarıp kardeşlerini kurtarmıştır.

Babasının ilk yuttuğu Hestia, midesinden en son çıkmıştır. Bu yüzden Hestia, hem başlangıcı hem sonu temsil eder.

Apollon ve poisedon Hestia ya aşık olmuş ve onunla evlenmek istemişlerdir. Fakat Hestia, temiz bir bakire olarak kalmak istemiş ve bu teklifleri reddetmiştir. Bu yüzden Apollon ve Poisedon'dan kurtulmak için kardeşi Zeus(Jüpiter) tan yardım istemiş ve onun himayesine sığınmıştır.

Zeus'un başına elini koyarak sonsuza kadar bakire kalacağına yemin etmiş ve bu yeminini tutmuş, kimseye gönlünü kaptırmamıs, kimse ile evlenmemiştir.

Vesta, "kalbin ateşi" olarak  tanımlanır. En büyük asteroit değildir fakat en parlak asteroittir.

Genel anlamda evlenmeyi reddeden ve bakire kalmayı seçmiş olan Hestia, bir yerde cinselliğin reddini de ifade ediyor ve en çok kalbimizi neye adadığımızı, en çok neye odaklandığımızı ve hayat enerjimizi nereden aldığımızı gösteriyor.

Hestia'nın kelime anlamı "yürek" tir. Bu yüzden yüreğimizi neye koyduğumuzu gösterir. Vesta' nın bulunduğu alan için, birçok şeyden vazgeçebilir, birçok şeyi o alan uğruna feda edebiliriz. 

Haritada özellikle 5. ya da 7. evde yerleşmişse evlilik dışı iliskilerle de bağdaştırılır. Bu, cinselliğin reddi ya da cinselliği evlilik dışı bir ilişki ile yaşamayı tercih etmekle de alakalı olduğu görülür. Sinastride en önemli asteroitlerden biridir.

Genel anlamda vesta nın en çok vurguladığı, hedeflerimizle ilgili en çok nereye odaklandığımız ve en çok neyi gerçekten tüm kalbimizle istediğimiz ve neye gerçekten kalpten hizmet ettiğimizle ilgilidir.

Astrolojide, Vesta'nın bulunduğu ev, kendimizi neye adadığımızı, bulunduğu burç ise, kendimizi ne şekilde adadığımızı gösterir. Aynı zamanda içsel ateşimizi, içimizden gelen o isteği en çok neyin beslediğini, Vesta'nın bulunduğu ev, adanmışlığın ve içsel bütünlüğün arayışının en çok hayatın hangi alanında olduğunu, fakat bunu yaşarken de zorlukları en çok hangi alanda hissettiğimizi de gösteriyor.

Vesta' nın bulunduğu alanda bazı sınırlamalarla, bazı zorluklarla karşılaşırız ve açıları kötüyse bu engellenmeler daha da artabilir. Bu açıların hangi evden geldiği ise hangi alanların vestanın bulunduğu evi zorlayacağını ve engellerin nereden kaynaklandığını gösterir.

Vesta, özümüzdeki ateştir. Ruhani enerjimizin kaynağını gösterir. Ruhumuzun, bedenimizle bir arada kalmasını sağlayan yaşam enerjimizdir, adanmışlığımızdır, öze duyulan aşk uğruna vazgeçişlerimiz, kendimizi kaybedişimizdir. Kalp ateşimizi alevlendiren yerdir. Arayıpta bulamadığımız, yaşamak için ölümü göze aldığımız yerdir. Vesta yanmaktır, yanıp yok olmaktır, yok olup var olmaktır, kendini o yoklukta bulmaktır…

Vesta evlerde

vesta 1. evde: Kişinin odak noktası kendisidir. Kendini, kendini keşfetmeye adar. Hayat enerjisini, kendini geliştirmek, kendini gerçekleştirmek ve kendi özünü, kendi varlığında aramak ve kendini bulmak oluşturur. Kimlik sorunları yaşayabilir, Evliliği ve uzun vadeli ilişkileri reddedebilir. Vesta hangi burçta ise kişi, kendini o burcun doğasında geliştirmek ve gerçekleştirmeye adar. 

vesta 2. evde: Kisinin odak noktası maddiyat ve güvenliktir. Kendini maddi güvence altına almaya adayabilir. ve sahip olduğu şeyleri koruyabilmek için kendinden birçok seyi feda edebilir. Bir şeylere sahip olabilmek için, bir çok zorlukla karşı karsıya kalabilir. Maddi ve fiziksel güvencesini sağlayabilmek ve sahip olmak, hayat enerjisini olusturur. Kişi sahip olduklarinda kendini bulur  

vesta 3. evde: Kişinin odak noktası bilgi, kardeşler, yakın çevre ve iletişimdir. Kendini ögrenmeye ve bilgiyi aktarmaya adar. hayat enerjisini öğrenmek ve bilgiyi yaymak oluşturur. Bu yolda kendisinden bir çok şeyi feda edebilir. İletişim yeteneği sınırlandırılmış olabilir ve kendini ifade konusunda birtakım engellerle karşılaşabilir. Yanlış anlaşılmalara maruz kalabilir.

vesta 4. evde: Kişinin odak noktası ailesi, geçmişi, kökleri ve duygusal güvencesidir. Kendini, ailesine ve evine adar. Kendinden birçok şeyi ailesine hissettiği sorumluluk için feda edebilir. Ailesine karşı çok özverilidir. Geçmişine ve köklerine bağlıdır. Ev yada aile ile ilgili sorumlulukları özgürlüğünü kısıtlayabilir. Hayat enerjisini aile kavramindan, duygusal güvenceden ve ait olmaktan alır.

vesta 5. evde: Odak noktasi aşk, tanınma, sanat ve çocuklarıdır. Toplum tarafından tanınan ünlü biri olabilir. Tanınma, sanat  ya da Aşk için kendinden bir çok şeyi feda edebilir ve kendini çocuklarına ve aşka adayabilir. Ayni zamanda kendini, yaratıcılığını ifade edebileceği bir sanata da adayabilir. Cinselliği evlilik dışı yaşamayı tercih edebilir. Yaşam enerjisini asktan, çocuklarından ve sanatsal yaratıcılıktan alır. 

vesta 6. evde: İş, çalışma hayatı ve sağlığı kişinin odak noktası haline gelebilir. Yaşam enerjisini çalışmaktan ve sağlığından alır. Mesleğine kendini adar, mesleği için birçok şeyden vazgeçebilir. İş hayatında birçok zorlukla karşılaşabilir ve sağlık problemleri kişiyi bazı spritüel iyileşme tekniklerine yönlendirebilir ve bu alanlarda bir meslek edinebilir.

vesta 7. evde: Odak noktası ilişkileridir. Kendini partnerine adayabilir, onun için birçok şeyi feda edebilir, evlilik ile ilgili problemler ve zorluklar yaşayabilir. Evliliğine kendini feda edebilir ya da evliliği reddedip iliskiyi evlilik dışı yaşamayı seçebilir. Yaşam enerjisini birliktelikten alır.

vesta 8. evde: Kendini, hayatını sırlarını çözmeye adayabilir. Metafizik ve ölüm ötesi kişinin odak noktası haline gelmiş olabilir. Sır olan ve bilinmeyen herşey kişinin içindeki ateşi hissetmesine sebep olabilir. Manayı çözme cabasıyla birçok dönüşümler yaşayıp kendinden birçok şeyi feda edebilir. Yaşam enerjisini sırlardan ve cinsellikten alır, cinsel tabuları reddedebilir.

vesta 9. evde: Kendini, hayatın gerçeğini aramaya adar. Hayat enerjisini kitaplardan alabilir. Okumayı, öğrenmeyi hayatının odak noktası haline getirebilir. Sistemi çözme çabası içinde, hayatının birçok alanından vazgeçebilir. İnanç, içindeki ateşi alevlendirir. Yakın çevresinden uzak kalmayı tercih edebilir. Eğitim alanında bazı engeller yaşayabilir.

vesta 10. evde: Kariyerini hayatının merkezine koyup odak noktası haline getirebilir. Saygınlık, kişi için yaşam enerjisi haline gelmiş olabilir. Kariyeri için birçok fedakarlıklar yapabilir, hedefindeki mesleğe ulaşma konusunda bir çok zorluklarla ve engellerle karşılaşabilir. Hayatının birçok alanını kariyeri için feda edebilir. 

vesta 11. evde: Kendini sosyal çevresine, özgürlüğüne, ideallerine, arkadaşlarına ya da toplumsal bir davaya adayabilir. Toplumsal hedefleri uğruna, kendi bireysel hayatını feda edebilir. Yaşam enerjisini arkadaşlıktan alabilir.

vesta 12. evde: Kendini yanlızlığa, inzivaya, gizli işlere adayabilir. İçe yönelişi, kişinin yaşam enerjisini olusturur. Spritüel ve ruhsal konular kişinin odak noktası haline gelebilir. Kendi içine dönüp, içindeki ateşi yoklukta arar. Geçmiş hayat deneyimlerinden getirdiği korkuları, hayattan kaçmasına sebep olabilir. Bu yüzden günlük hayattan fedakarlık edip izole kalmayi seçebilir. 

Vesta burçlarda

Vesta koçta: Motivasyon yeteneği ile hızlı bir şekilde odaklanır, fakat rutini sevmez, odak noktası sık sık değişebilir. Kendini bir şeye adadığı zaman sonuna kadar gidemeyebilir. Hızlı ve fazla düşünmeden kendini adadığı konunun içine cesaretle atlar, yapması gerekenleri, yapar, motive eder, cesaretlendirir, başlatır. Cesurdur.

vesta boğada: Kendini bir şeye adaması zaman alabilir. Birden fazla şeye odaklanamaz ve odak noktasını değiştirmek istemez. Fakat bir şeye odaklandığı zaman son derece sabırlı, inatçı, azimli ve istikrarlı ilerler. Enerjisi uzun süre bitmez. Riske girmeyi ve soyut konuları sevmez, somut ve finansal çözümler sunar, madde odaklıdır, şartları korur ve sonuna kadar büyük bir güvenirlilikle ilerler, başladığı bir işi yarım bırakmaz ve son derece azimli çalışır. Sanatsal alanda zorlu ve üzerinde uzun zaman çalışılması ve sabır gerektiren işlerde başarılıdır. Güvenilirdir.

vesta ikizlerde: Aynı anda birden fazla işe kendini adarsa daha iyi odaklanır. Çalışma ve odaklanma şekli yüzeysel fakat çokyönlüdür. Bilgilendirir, konuşur, yazar. Zihinsel odaklıdır, başladığı bir işi bitirme ve sonuç üretmede başarılı değildir. Çıkış yollarını bulur, seçenekler sunar. Zekice çözümler üretir. Hızlıdır, zekidir, kurnazdır.

vesta yengeçte: Kendini, özveri ile adar. Kendini bir şeye adadığı zaman ona duygusal bağla bağlanır, onu bir anne gibi korur, besler, büyütür. Odaklanma şekli duygusaldır, duyguları ile odaklanır. İhtiyaç odaklıdır, anaçtır.

vesta aslanda: Kendini yaratıcılıkla, aşkla ve cesaretle adar. Yöneterek, idare ederek Yol gösterip akıl vererek odaklanır, kendini adadığı bir şey, herkes tarafından beğeni kazanır, yaratıcı ve özgün çözümler üretir, sahne odaklıdır. Enerjiktir.

vesta başakta: Kendini detaycı, titiz ve takıntılı bir şekilde adar. Bir şeye odaklandığında en ince ayrıntısına kadar odaklanır. En ince detayı araştırır. Odaklandığı bir konuya hizmet eder, pratik ve analitik çözümler bulur. Fayda odaklıdır. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır, üretkendir, Çalışkandır.

vesta terazide: Kendini, dengeli bir şekilde adar. Her zaman orta yolda ilerler. Aşırılıkları ve uç noktaları sevmez. Birliktelik ve uyum odaklıdır. Odaklandığı bir şeye güzellik ve estetik katar. Birlikte hareket eder, fikir verir, dengeyi ve barışı sağlar. Bir başkasıyla birlikte çalışırsa son derece verimli olur. Dengelidir. Yüzeyseldir.

vesta akrepte: Kendini tutkuyla ve duyarlı bir şekilde adar. Duygusal yönden destek olur, güç verir. Problemin kaynağına iner, köklü dönüşümler yaşatır. Odaklandığı konunun derinine inmeyi tercih eder. Kendini adadığı takdirde yıkımdan ve kayıplardan korkmaz. Kaybetme pahasına ölümüne korur. Güçlü ve derin odaklanma şekli vardır başladığı işi sonuna kadar götürür, konsantrasyonu yüksektir. Güçlüdür.

vesta yayda: Kendini fanatikçe adar. Odaklandığı bir şeye sonuna kadar inanır. Eğitir, inanç ve iyimserlik verir. Kendini adadığı konuya, bir görüş ve vizyon katar ya da vizyonunu genişletir. Sınırları çok geniştir. Genişletir, büyütür, bilgilendirir. Bilgedir.

vesta oğlakta: Kendini hırslı bir şekilde adar. Başarı ve kariyer odaklıdır. Odaklandığı konuda disiplinlidir. organize eder, disipline eder, düzene sokar, inşa eder, kontrol eder ve yapılandırır. Kendini adadığı konuda başarılı olmak onun için çok önemlidir. Duygusal bakmaz ve her zaman somut sonuçlar üretir. Gerçekçidir, madde ve fayda odaklıdır. Mantıklıdır. 

vesta kovada: Kendini özgürce ve bağımsızca adar. Odaklandığı şeye farkındalık, farklılık ve marjinallik katar. Ekipçe çalışırsa daha iyi odaklanır. Öncülük eder, farklı yönden bakmayı gösterir, özgürleştirir. Kısıtlanmadığı takdirde daha iyi odaklanır. 

vesta balıkta: Kendini, fedakarlikla adar. Azimden çok teslimiyetçidir. Birçok şeyden vazgeçebilir ve kendini feda edebilir. Kendini adadığı konu ya da kişi ile bütünleştirir, onunla bir olur. Kendinden çok onu düşünür. Hayalgücü yüksektir ve sanatsal çözümler bulabilir. fedakardır.

 

 

 

 

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın